menu close

Mô tả công việc

Phân tích những thay đổi tài chính và tư vấn phù hợp, kịp thời.

Quản lý ngân sách

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.

Có cơ chế kiểm soát, đảm bảo phòng TCKT vận hành chuẩn mực theo đúng các quy định hiện hành của Tập đoàn và Pháp luật.

Phê duyệt, kiểm tra báo cáo tài chính và báo cáo quản trị chính xác theo thời hạn cụ thể để trình lên ban giám đốc.

Tham gia các dự án cấp Tập đoàn (Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện, tự động hóa hạch toán hóa đơn đầu vào …)

Phân tích ad-hoc theo yêu cầu vận hành bệnh viện. Phối hợp với các phòng ban liên quan để quản trị và sử dụng hiệu quả chi phí Thuốc và vật tư y tế (D&C), chi phí marketing & sales…

Tham gia xây dựng chiến lược giá, phát triển thị phần/doanh thu, hoàn thành ngân sách của 2 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch thuế 2021

Đào tạo và huấn luyện cho các nhân viên trong phòng TCKT bệnh viện.

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Kế toán, Tài chính

Kinh nghiệm Kiểm toán viên, đã từng đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm Tài chính kế toán doanh nghiêp

Kiến thức nền về tài chính kế toán vững

Nhanh nhẹn, thích ứng nhanh

Chuẩn hóa hệ thống kế toán và triển khai thực hiện các quy trình tài chính kế toán. Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến: thuế, bảo hiểm và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến vận hành

Giao tiếp phối hợp với các phòng ban nhịp nhàng

Khả năng xây dựng, quản lý team

Trung thực, chính trực Tự chủ trong công việc

Quyền lợi được hưởng

Lương, thưởng và các chính sách phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước và dựa trên năng lực, hiệu quả của công việc cũng như tình hình kinh doanh của công ty

Du lịch, team building hàng năm, khám sức khỏe định kỳ

Môi trường làm việc năng động

Việc làm gợi ý dành cho bạn