menu close

Mô tả Công việc

– Xây dựng Quy trình, quy định, hướng dẫn, định mức, mẫu báo cáo Quản trị, kế hoạch về hạch toán kế toán, về quản lý Hàng tồn kho và Thiết bị đầu cuối tại Khách hàng, về quản lý Tài sản cố định, về quản lý chi phí

– Duy trì, xây dựng & phát triển nguồn nhân lực của bộ phận do mình quản lý

– Xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực cho các nhân viên thuộc Bộ phận

– Định hướng được cho nhân viên về hướng phát triển nghề nghiệp (kiến thức, kỹ năng…)

– Chủ động hoạch định và tuyển chọn nhân sự trong Bộ phận

– Tổ chức nâng cao năng lực cho nhân viên thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng & huấn luyện, kèm cặp nhân viên

– Chỉ đạo và tham gia công tác duy trì, chỉnh sửa và viết mới các quy trình, quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao

– Quản lý và giám sát các chi phí, việc sử dụng vật tư, tài sản, các trang thiết bị, văn phòng phẩm, máy móc, dụng cụ của Công ty

– Tham gia cùng với GĐTC và các bộ phận liên quan lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính của Công ty theo tháng/quý/năm, cung cấp số liệu, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, tư vấn cho Ban Giám đốc đưa ra các quy định về tài chính cho công ty; Kiểm soát việc thực hiện ngân sách của công ty

– Quản lý hàng tồn kho và thiết bị đầu cuối tại Khách hàng, tài sản cố định

– Kiểm soát và thẩm định các hoạt động mua sắm, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

– Kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán tại Công ty

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học chuyên ngành tài chính kế toán

– Có kiến thức chuyên sâu về quản lý tài chính doanh nghiệp, nắm vững các quá trình hoạt động của Công ty, có kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, hiểu biết về các thủ tục hành chính nhà nước, hiểu biết cơ bản về thị trường, sản phẩm, dịch vụ ngành viễn thông

– Ưu tiên có kỹ năng tiếng Anh, thành thạo trong việc sử dụng tin học văn phòng: Words, Excel, Power Point

– Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công

– Có kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực cho nhân viên, kỹ năng giao tiếp, thương thảo với khách hàng

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Việc làm gợi ý dành cho bạn