menu close

Mô tả công việc

- Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Là cầu nối giữa Ban Giám Đốc và người lao động. Phụ trách tham mưu cho Ban Giám Đốc ra những quyết định về nhân sự.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực.

- Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự. Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, quyết định nhân sự, chấm công, tính lương, nghỉ phép….

- Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc và đánh giá năng lực nhân viên.

- Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc.

- Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, quy trình. Xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty và giám sát việc chấp hành.

- Đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và đào tạo hội nhập

- Chịu trách nhiệm quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, phát triển và triển khai các chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. ----

- Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự. Đóng vai trò là cầu nối giữa Ban Giám Đốc và CBCNV trong công ty, nắm rõ tâm tư nguyện vọng của CBCNV trong công ty, tham mưu cho BGĐ ra các quyết định về nhân sự.

Yêu cầu ứng viên

-- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành có liên quan.

- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm vị trí trưởng phòng nhân sự hoặc các vị trí tương đương.

- Có kiến thức chuyên môn tốt về quản trị nhân lực, tâm lý học, nghệ thuật đối nhân xử thế.

- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy phân tích, xử lý vấn đề, tư duy hệ thống tốt.

Quyền lợi được hưởng

- Mức lương:500 ~ 900$ tùy theo năng lực, kinh nghiệm.

- Thưởng lương tháng 13.

- Đóng BHXH, BHYT, thuế trên toàn bộ lương

- Được nghỉ lễ, tết theo tuy định của Nhà nước .

- hám sức khỏe định kỳ, tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

Việc làm gợi ý dành cho bạn