menu close

Mô tả công việc

- Xây dựng và phát triển đội ngũ SSE Saldesk thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng/Nhóm;  

- Xây dựng quy trình, thiết kế và tổ chức vận hành các nghiệp vụ được quy định trong nhiệm vụ của Saledesk gồm Onboarding, Sale qualification, Dlink/routing, Customer Relation, Sale/Upsale;  

- Chịu trách nhiệm về KPI trách nhiệm và KPI kinh doanh được giao; tổ chức triển khai các chương trình thúc đẩy KYC/onboarding, sale/upsale sản phẩm dịch vụ của Công ty, các chương trình nâng cao tỉ lệ convert, tỉ lệ active…  

- Theo dõi, phân loại tiêu chí khách hàng, thiết lập các khả năng tiếp cập khách hàng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ.  

- Tổ chức và giám sát công tác phản hồi thông tin khách hàng qua Dlink, đảm bảo tiêu chuẩn về thời gian cũng như chất lượng thông tin phản hồi. 

- Theo dõi, phân tích, tổng hợp báo cáo, đề xuất các vấn đề đội ngũ và tổ chức vận hành. 

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo sát các Team Leader và nhân viên trong quá trình vận hành để đảm bảo đi theo đúng định hướng của Công ty.

- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên….)

- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro. 

- Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) 

Yêu cầu ứng viên

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm tại vị trí Trưởng nhóm SSE Sale Desk và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng ít nhất 4 năm.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt

Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập cạnh tranh (bao gồm 13 tháng lương + thưởng lễ, tết + thưởng hiệu quả công việc, kinh doanh hàng năm);

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu trong 2 tháng đầu tiên; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Môi trường làm việc thân thiện, đồng hành phát triển, đề cao ý tưởng sáng tạo.

- Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

- Được đào tạo, chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán.

Việc làm gợi ý dành cho bạn