menu close

Mô tả công việc:

  • Lập kế hoạch kiểm toán và trực tiếp lãnh đạo Nhóm kiểm toán để thực hiện kiểm toán tại khách hàng;
  • Chịu trách nhiệm soát xét, tổng hợp hồ sơ và lập báo cáo kiểm toán;
  • Báo cáo trực tiếp công việc cho Trưởng phòng kiểm toán;
  • Thực hiện các công việc theo phân công của Giám đốc;
  • Thông tin chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;
  • Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên;
  • Ưu tiên đã từng làm tại Công ty Kiểm toán, Công ty Dịch vụ Kế toán (chưa có kinh nghiệm kế toán sẽ được đào tạo);
  • Yêu thích nghề Kiểm toán, có mong muốn gắn bó và phát triển nghề nghiệp;
  • Sẵn sàng đi công tác xa theo phân công.
Việc làm gợi ý dành cho bạn