menu close

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty.

- Tham mưu cho Chủ tịch lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

- Trực tiếp điều hành các dự án kinh doanh dài hạn và ngắn hạn theo phân công của Chủ tịch

- Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của Chủ tịch; đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng / ban Công ty.

- Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các đơn vị thành viên, phòng/ ban Công ty.

- Trợ giúp Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện

khi được phân công.

- Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch.

- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Chủ tịch.

- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.

- Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Chủ tịch với các bộ phận và ngược lại.

Yêu cầu ứng viên

- Yêu cầu độ tuổi, giới tính:Nam/ Nữ (từ 28-40 tuổi)

- Ít nhất 2 - 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý, đối ngoại hoặc cấp quản lý

tương đương;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh

tế, Ngoại Ngữ, Ngoại thương, Ngoại Giao, các ngành có liên quan...

- Có kiến thức cơ bản tổng hợp về kinh tế, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh và các

kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

* Kỹ năng:

- Bảo mật thông tin.

- Có thái độ thân thiện, ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

- Có khả năng đàm phán, thuyết phục, ngoại giao, thương lượng, thuyết trình, truyền đạt.

- Chịu được áp lực cao, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến.

Quyền lợi được hưởng

1. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi… theo đúng Quy định của Công ty

tương đương với chức danh này; 

- Thay mặt Chủ tịch HĐQT xử lý công việc và chỉ đạo theo ủy quyền được giao. 

- Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo về lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành

2. Quyền hạn

- Được quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định công ty.

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công, giao việc cho nhân sự thuộc dự án do cá nhân phụ trách.

- Ban hành các thông báo, quy định liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, công tác

kinh doanh theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

- Đề xuất các chi phí liên quan đến dự án phụ trách.

- Tư vấn và tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, vật tư thiết bị trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Việc làm gợi ý dành cho bạn