menu close
Mô tả công việc

1. Mô tả công việc chính
a) Tư vấn pháp lý:
• Đưa ra tư vấn pháp lý liên quan đến các lĩnh vực luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật dân sự, luật lao động;
• Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý về công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty;
• Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước;
• Hỗ trợ các Phòng trong việc giải thích, hướng dẫn về mặt pháp lý trong quá trình áp dụng các quy chế, quy trình, quy định, hợp đồng, văn bản, tài liệu của Công ty và quy định của pháp luật;
• Góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi đến;
• Cập nhật, phân tích và đánh giá tác động, ảnh hưởng của quy định tại các văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với hoạt động của Công ty (tổ chức quản trị, điều hành, cung ứng sản phẩm, dịch vụ).
b) Soạn thảo, thẩm định Hợp đồng
• Soạn thảo hợp đồng song ngữ theo yêu cầu của các bộ phận chuyên môn;
• Soạn thảo hợp đồng mẫu mua bán hàng hóa, dịch vụ;
• Kiểm soát việc sử dụng mẫu hợp đồng đã ban hành của các bộ phận chuyên môn, xây dựng, soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và tổ chức rà soát thường xuyên để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng này cho phù hợp với quy định của Pháp luật và của Công ty trong từng thời kỳ;
• Theo dõi việc thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác.
c) Xây dựng và thẩm định quy chế/quy trình:
• Trực tiếp xây dựng, soạn thảo các quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác thuộc lĩnh vực chuyên môn pháp chế, quản trị nội bộ và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc;
• Thẩm định các quy chế/quy trình do các bộ phận khác đề xuất, lấy ý kiến.
d) Tổ chức đào tạo pháp lý nội bộ
• Thực hiện các hoạt động đào tạo pháp lý nội bộ theo các chuyên đề đã được Ban Giám đốc phê duyệt.
e) Thực hiện hoạt động kiểm soát tuân thủ
• Thực hiện hoạt động kiểm soát tuân thủ các quy định của pháp luật/quy trình/quy chế của Công ty (Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo).
f) Phối hợp với các Phòng/Ban trong việc giải quyết các khiếu nại. tố cáo, khiếu kiện, tranh chấp với đối tác trong và ngoài nước của Công ty.
g) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

2. Yêu cầu:
a) Trình độ học vấn/chuyên môn:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;
• Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ luật hoặc đã qua đào tạo chứng chỉ hành nghề luật sư.
b) Kỹ năng:
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy pháp lý tốt, có kinh nghiệm về pháp luật quốc tế là một lợi thế;
• Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, powerpoint;
• Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng đặc biệt là đàm phán hợp đồng quốc tế.
c) Kinh nghiệm:
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong làm việc tại các công ty Luật hoặc các doanh nghiệp;
• Nắm vững các quy định của pháp luật về hợp đồng, dân sự, thương mại, doanh nghiệp, lao động giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế.
d) Phẩm chất cá nhân:
• Chủ động, nhanh nhẹn và cẩn thận trong công việc;
• Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
• Chiu được áp lực công việc.

Quyền lợi được hưởng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Việc làm gợi ý dành cho bạn