menu close

Mô tả công việc

Thiết lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng và đề xuất đến GĐKD Toàn Quốc.
a.      Tổ chức thống kê, phân tích số liệu bán hàng qua các tháng/quý/năm. Đánh giá thị trường và dự báo nhu cầu khách hàng.
b.         Thiết lập mục tiêu bán hàng cho từng khách hàng, nhân viên và báo cáo GĐKD Toàn Quốc.
c.       Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch đi thị trường chăm sóc khách hàng báo cáo GĐKD Toàn Quốc.
d.       Triển khai, thực hiện các chỉ tiêu (KPIs) hàng tháng/quý/năm được GĐKD Toàn Quốc giao phó.
Tổ chức quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng
e.       Tổ chức thu thập và quản lý thông tin khách hàng thuộc kênh và khách hàng mình phụ trách.
f.        Tổ chức thu thập thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm và phối hợp cùng với bộ phận đào tạo để cùng xử lý tất cả các phát sinh liên quan đến sản phẩm.
g.       Đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng (theo phân loại KH A, B, C) và tổ chức triển khai thực hiện.
h.       Giám sát và hỗ trợ Nhân viên kinh doanh, NPP xử lý các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng kịp thời. Trường hợp phát sinh ngoài quyền hạn phải báo cáo GĐKD Toàn Quốc để xử lý (không quá 3 ngày từ thời điểm phát sinh). 
Tổ chức đi thị trường, duy trì quan hệ với khách hàng.
i.       Định kỳ bố trí nhân viên khảo sát ý kiến khách hàng, thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ quá hạn (hoặc khó xử lý) nhằm đạt được đúng quy định của công ty.
j.       Tổ chức nhân viên thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh. Định kỳ lập báo cáo đánh giá thị trường gửi GĐKD Toàn Quốc (1 quý 1 lần)
k.     Tổ chức tìm kiếm và thu thập thông tin các khách hàng nhà PP có tiềm năng, đánh giá và cùng nhân viên đưa ra hướng tiện cận hiệu quả và nhanh nhất!
Tổ chức tiếp nhận và xử lý các đơn hàng.
l.        Tìm kiếm và thiết lập mở mới đơn hàng hỗ trợ nhân viên để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao.
m.     Trao đổi và đàm phán nội dung đơn hàng: số lượng, chủng loại, thời gian, giá bán, cơ chế thanh toán trên cơ sở quy định, chính sách bán hàng của Công ty (Đối với khách hàng lớn).
n.       Xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc kinh doanh toàn quốc đối với các yêu cầu khách hàng vượt quy định, chính sách.
o.       Thống nhất đơn hàng với khách hàng, lên đơn hàng và theo dõi thực hiện.
p.       Quản lý và điều phối các hoạt động kinh doanh của hệ thống KH thuộc địa bàn được giao.
Theo dõi và đôn đốc hỗ trợ công tác thu hồi công nợ của Phòng kế toán với kênh phụ trách:
q.          Theo dõi công nợ và trực tiếp can thiệp hỗ trợ phòng kế toán xử lý các công nợ quá hạn, khó đòi theo đúng quy định của công ty (TH khách hàng có công nợ quá hạn 30 ngày, được cho vào rủi ro thì GĐ bán hàng khu vực cần đề xuất lên GĐKD Toàn Quốc để có phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể).
r.           Trực tiếp liên hệ, nhắc nhở công nợ khách hàng đối với các trường hợp đơn hàng có giá trị lớn.
Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong nhóm phụ trách:
s.       Phân công công việc, điều hành công việc của nhân viên.
t.        Đánh giá nhân viên và phê duyệt kết quả đánh giá.
u.       Đề xuất  giám đốc Toàn Quốc về mức lương, khen thưởng, kỷ luật lao động.
Chuẩn bị và tham gia các cuộc họp theo chỉ đạo của Giám đốc Toàn Quốc.
a.     Tiếp nhận thông báo họp của GĐ Toàn Quốc/GĐ Công ty và chuẩn bị thông tin, tài liệu liên quan.
b.     Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác:
a.     Lưu trữ các tài liệu thuộc trách nhiệm quản lý theo đúng các quy định.
b.     Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
c.     Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của GĐKD Toàn Quốc/ GĐ Công ty.

Yêu cầu ứng viên

Trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Trình độ: Đại học hoặc tương đương

Kiến thức:

Am hiểu về đặc thù sản phẩm, thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nắm vững quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến quy trình, các quy trình khác liên quan đến công việc.

Kỹ năng/Khả năng:

Biết cách lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công việc cá nhân theo quy định và biểu mẫu của công ty.

Khả năng thương thảo, đàm phán với người khác để đạt được mục tiêu công việc

Kỹ năng Quản lý đội nhóm, đào tạo nhân viên

Hiểu biết các kiến thức về ngành Thẩm Mỹ.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng


Quyền lợi được hưởng

Tự quyết:

Có quyền tiếp nhận, điều động, từ chối nhân viên không đủ năng lực

Kiểm tra, đánh giá thực hiện công việc của Nhân viên

Làm việc và báo giá cho khách hàng theo quy định của Công ty.

Đề xuất:

Đề xuất các chương trình thúc đẩy kinh doanh của Công ty

Đề xuất chi phí hỗ trợ hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đề xuất các chi phí khác phát sinh (nếu có)

Đề xuất tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, điều động, cấp phối nhân viên trực thuộc kênh NPP Khu vực Miền Bắc.

Việc làm gợi ý dành cho bạn