menu close
Mô tả công việc

* Vai trò, trách nhiệm chính:
- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ cấp trên trực tiếp. Làm việc với các phòng ban có nhu cầu tuyển dụng để hiểu rõ yêu cầu cho từng vị trí, hoàn thiện mô tả công việc;
- Thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ;
- Liên lạc với ứng viên, sắp xếp phỏng vấn qua các vòng;
- Chuẩn bị các bài test cho ứng viên và thu bài test khi ứng viên hoàn thành;
- Trực tiếp phỏng vấn ứng viên theo phân công;
- Báo cáo các vấn đề liên quan ứng viên sau phỏng vấn cho cấp trên trực tiếp;
- Viết thư mời ứng viên thử việc hoặc từ chối tuyển dụng
- Lưu hồ sơ ứng viên. Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên (chưa phỏng vấn, đã phỏng vấn nhưng không thành công, v..v...).
- Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng khác nhau.
- Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới và làm thủ tục liên quan. Cung cấp thông tin cho nhân viên mới về quyền lợi, chính sách, quy định, nghĩa vụ.
- Xác định nhu cầu đào tạo từ các phòng ban, phối hợp với các Trưởng bộ phận lập kế hoạch đào tạo, thực hiện quy trình đào tạo và tổng hợp kết quả đào tạo.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Yêu cầu công việc

- Tốt Nghiệp Đại Học
- Có kinh nghiệm tuyển dụng trong các công ty cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực ưu tiên hoặc bên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn

Quyền lợi được hưởng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Việc làm gợi ý dành cho bạn