menu close

Mô tả công việc

1. Kiểm tra nguyên/phụ liệu đầu vào

2. Xây dựng tiêu chuẩn

3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

4. Báo cáo thống kê

5. Kiểm soát / thực hiện 5S

6. Kiểm soát thiết bị đo lường

7. Hoạt động ngăn ngừa, khắc phục

8. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên/phụ liệu

9. Cập nhật hệ thống quản lý chất lượng

Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học

- Độ tuổi từ 21 - 30 tuổi

- Siêng năng, chịu khó

- Có thể làm việc theo ca


Quyền lợi được hưởng

- Được đào tạo về chuyên ngành nhựa

- Công ty bao cơm 2 cử

- Bảo hiểm PVI, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.

- Xem xét tăng lương định kì từ 6 tháng  - 1 năm.

- Phụ cấp thâm niên, phụ cấp con nhỏ, sinh nhật, ma chay hiếu hỉ,....

Việc làm gợi ý dành cho bạn