menu close

Mô tả công việc:

- Theo dõi các hồ sơ thỏa thuận, hợp đồng, chính sách hỗ trợ của nhà cung cấp đối với Công ty. 
- Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp công nợ của nhà cung cấp, hãng. Hoàn thiện chứng từ thanh toán và làm việc với các nhà cung cấp, hãng về các khoản thu cho Công ty.
- Thực hiện báo cáo tồn kho, báo cáo bán hàng, thưởng bán hàng
- Thực hiện công tác luân chuyển, lưu trữ và bảo quản số liệu, chứng từ công nợ theo đúng quy định của Công ty.
- Hỗ trợ sales theo dõi KH

Yêu cầu công việc:

 Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ Logictics
- Có mong muốn làm việc lâu dài với công ty
- Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết

Quyền lợi:

- Đảm bảo các quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam như BHYT, BHXH, nghỉ lễ Tết,...
Việc làm gợi ý dành cho bạn