menu close

Mô tả công việc

VIỆC LÀM PART-TIME THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cần tuyển 2 nam/ 3 nữ bán hàng tại chi nhánh các quận
Lương: 25k/h + thưởng chuyên cần
Thời gian làm việc: xoay ca hoặc cố định
▸ Ca sáng: 7h30 - 12h00
▸ Ca chiều: 13h00 - 17h00
▸ Ca tối: 17h00 - 22h00 (gần full)
Yêu cầu cơ bản:
▸ Đủ 18 tuổi, chăm chỉ
▸ Không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ
Chỉ nhận người nghiêm túc
Inb trực tiếp hoặc gọi 0337206911 để trao đổi công việc

Yêu cầu công việc

VIỆC LÀM PART-TIME THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cần tuyển 2 nam/ 3 nữ bán hàng tại chi nhánh các quận
Lương: 25k/h + thưởng chuyên cần
Thời gian làm việc: xoay ca hoặc cố định
▸ Ca sáng: 7h30 - 12h00
▸ Ca chiều: 13h00 - 17h00
▸ Ca tối: 17h00 - 22h00 (gần full)
Yêu cầu cơ bản:
▸ Đủ 18 tuổi, chăm chỉ
▸ Không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ
Chỉ nhận người nghiêm túc
Inb trực tiếp hoặc gọi 0337206911 để trao đổi công việc

Quyền lợi được hưởng

VIỆC LÀM PART-TIME THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cần tuyển 2 nam/ 3 nữ bán hàng tại chi nhánh các quận
Lương: 25k/h + thưởng chuyên cần
Thời gian làm việc: xoay ca hoặc cố định
▸ Ca sáng: 7h30 - 12h00
▸ Ca chiều: 13h00 - 17h00
▸ Ca tối: 17h00 - 22h00 (gần full)
Yêu cầu cơ bản:
▸ Đủ 18 tuổi, chăm chỉ
▸ Không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ
Chỉ nhận người nghiêm túc
Inb trực tiếp hoặc gọi 0337206911 để trao đổi công việc
Việc làm gợi ý dành cho bạn