menu close

Mô tả công việc

 * Xây dựng hệ thống

- Xây dựng các môi trường production, staging, testing, development...cho các sản phẩm của công ty

- Sử dụng các công cụ theo dõi hoạt động, hiệu suất, độ ổn định, cảnh báo sự cố của toàn hệ thống

* Vận hành hệ thống

- Theo dõi và khắc phục hệ thống

- Quản trị, vận hành, giám sát hệ thống

- Sao lưu dữ liệu

*  Nghiên cứu và phát triển hệ thống

- Nghiên cứu các công nghệ mới phục vụ cho hoạt động hệ thống và triển khai.

- Nghiên cứu nhằm phục vụ mở rộng hoạt động hệ thống

- Tối ưu hiệu xuất hệ thống

Yêu cầu ứng viên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Hiểu biết cơ bản về Network, Secure

- Có kiến thức liên quan đến vị trí system engineer/DevOps

- Có kiến thức về hệ điều hành Linux, công nghệ ảo hoá Vmware

- Có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình: Bash, Python, PHP...

- Có kinh nghiệm xác định sự cố và giải quyết vấn đề đối với hệ thống Linux

- Ưu tiên có kiến thức về Docker, K8s, Ansible, Jenkin, Terraform...

- Ưu tiên có kiến thức về mô hình Cluster/Replication, Microservices, Failover, Load Balancing.

- Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hệ thống mail server là một lợi thế

- Ưu tiên có kiến thức vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Postgres

- Ưu tiên có kiến thức các cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến: MongoDB, Redis, Apache Cassandra.

- Ưu tiên có kiến thức trong việc xây dựng, vận hành hệ thống BigData.

Quyền lợi

- Mức thu nhập cạnh tranh: 10.000.000 – 12.000.000 (thỏa thuận tại buổi phỏng vấn)

- Nghỉ mát: Theo chính sách của công ty.

- Có cơ hội được xem xét nâng lương 01 lần 01 năm, tùy vào kết quả công việc.

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.

- Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Việc làm gợi ý dành cho bạn