menu close

Mô tả công việc

1. Thường trực tại Văn phòng Công ty, chịu trách nhiệm về quản lý, điều hành, kiểm soát công tác hạch toán, kế toán, tài chính, thống kê toàn Công ty.

2. Quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống kế toán, hạch toán của Công ty, từ Văn phòng tới các Chi nhánh, Công ty con, bao gồm cả nhân sự và nghiệp vụ chuyên môn.

3. Chịu trách nhiệm 100% về công tác kế toán, hạch toán, giám sát, kiểm soát, cả nội bộ và thuế của Công ty.

4. Lập bảng chiến lược, kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý, trong năm, và số liệu tầm nhìn trong 3 năm, 5 năm tới.

5. Tìm kiếm và thu hút nguồn tài chính đầu tư cho Công ty, cho các Dự án của Công ty từ các Ngân hàng, các Quỹ, các nguồn tài chính cá nhân giá rẻ.

6. Luôn luôn phải cân đối, kiểm soát, tham mưu điều phối dòng tiền, nguồn lực đảm bảo tối ưu và phát triển mạnh mẽ.

7. Ngoại giao, chăm sóc trực tiếp và thường xuyên các Ngân hàng, các Quỹ.

8. Triển khai và đôn đốc việc giải ngân lớn (tiền tỷ), thu hồi công nợ lớn, công nợ khó đòi.

9. Tham mưu, Tư vấn cho Ban GĐ về việc mua bán, sáp nhập Công ty, Dự án để đem lại nguồn lợi cho Công ty.

10. Tham mưu, tư vấn cho Ban GĐ về việc IPO Công ty, hay Phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, hoặc Hợp tác chiến lược đầu tư với các đối tác.

11. Ngoại giao, chăm sóc các đối tác của Công ty có thể đem lại nguồn lợi tài chính cho Công ty, đem lại các Cơ hội đầu tư cho Công ty.

12. Thực hiện các việc khác do Chủ tịch HĐQT và TGĐ giao.

Yêu cầu ứng viên

- Trình độ Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính- Kế toán.

- Có kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán, Tài chính.

- Có kỹ năng quản lý, điều hành.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

- Sử dụng thành thạo vi tính; Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Quyền lợi được hưởng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Việc làm gợi ý dành cho bạn