menu close

Mô tả công việc

 • Tổng hợp số liệu kế toán phát sinh trong kỳ của Công ty (Quản trị và Thuế)
 • Chịu trách nhiệm định khoản các bút toán phát sinh trong kỳ , đảm bảo đúng chế độ kế toán hiện hành, đảm bảo đúng quy chế của công ty
 • Kiểm tra chứng từ kèm theo các phiếu hạch toán để đảm bảo hạch toán đúng, đủ, đúng thời điểm, đúng theo quy chế của công ty đã ban hành
 • Kiểm tra số dư các tài khoản có hợp lý và đúng với thực tế không. Tìm ra nguyên nhân chênh lệch và cách sửa chữa.
 • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
 • Lập chứng từ xuất – nhập, nhập – xuất hàng, lên báo cáo nhập xuất tồn hàng và quản lý hàng.
 • Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu : phải thu nội bộ, phải thu của khách hàng, tạm ứng của nhân viên
 • Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ).
 • Viết hóa đơn gtgt đầu ra, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của số liệu viết trên hóa đơn ( không viết khống số liệu , không tự ý xuất hóa đơn )
 • Theo dõi phân bổ ccdc + tscđ
 • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
 • Hạch toán theo dõi toàn bộ các tài khoản ngân hàng, các khoản vay ngân hàng, giao dịch với ngân hàng
 • Theo dõi báo cáo giá vốn: định mức xnt kho, NVL, Thành phẩm
 • Báo cáo tờ khai thuế VAT hàng tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Tổng hợp các loại báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo yêu cầu của PKT và lãnh đạo công ty
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
 • In sổ kế toán.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Phụ trách kế toán

Yêu cầu ứng viên

 • Tuổi: 25-35 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán.
 • Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán
 • Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo
 • Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, Tác phong nhanh nhẹn, làm việc chính xác, cẩn thận, thật thà.

Quyền lợi được hưởng

 • Mức lương: 15 – 20 triệu/tháng + thưởng tháng 13
 • Được đóng BHXH, hưởng các chính sách theo quy định của Nhà nước.
 • Được phụ cấp ăn trưa và các chính sách đãi ngộ khác của công ty.
 • Môi trường làm việc sang trọng, văn minh hiện đại, thân thiện…

Việc làm gợi ý dành cho bạn