menu close

Mô tả công việc

1. Báo cáo tài chính

a) Lập Bảng cân đối tài khoản kế toán định kỳ theo quy định của Công ty và Pháp luật

b) Lập Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Công ty và Pháp luật

c) Lập Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông

d) Lập các báo cáo khác theo quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

e) Thực hiện chuyển đổi Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS)

f) Đầu mối thực hiện cung cấp/ truyền file/ gửi thông tin, số liệu, báo cáo liên quan đến Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán cho các đơn vị và Cơ quan nhà nước.

g) Đầu mối làm việc với Cơ quan nhà nước, Kiểm toán, Thanh/Quyết toán

2. Quy trình và chế độ kế toán

a) Xây dựng chính sách, quy định về chế độ kế toán, tài chính.

b) Xây dựng các quy trình, quy định của Khối Tài chính - Kế Toán bảo đảm phù hợp với quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan

c) Đầu mối hướng dẫn hạch toán kế toán theo đúng Chế độ và chính sách kế toán

3. Kiểm soát sau chứng từ kế toán

a) Kiểm tra sau chứng từ kế toán, bảo đảo chứng từ đúng, đủ, hợp lý hợp lệ theo Nguyên tắc và chế độ kế toán; bảo đảm việc ghi nhận đúng trên hệ thống phần mềm kế toán, phù hợp với quy định của Công ty trong từng thời kỳ

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và kết quả khắc phục

c) Theo dõi việc hạch toán điều chỉnh theo yêu cầu của các Cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán…bảo đảm phù hợp với quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

Yêu cầu ứng viên

- Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán...

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, kế toán - kiểm toán

- Kỹ năng: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, tin học văn phòng

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán và kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp.

- Thành thạo tiếng anh là một lợi thế

Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập cạnh tranh

- Tham gia đầy đủ BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật LĐ;

- Hỗ trợ 100% chi phí gửi xe tại Tập đoàn;

- Hưởng các ưu đãi, đặc quyền khác tại Tập đoàn;

- Môi trường làm việc hàng đầu đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng theo Quy mô phát triển của Công ty.

Việc làm gợi ý dành cho bạn