menu close

Mô tả công việc

Kế toán / Accounting:

- Ghi sổ kế toán cho khách hàng trên phần mềm kế toán / To make bookkeeping for customers in accounting software

- Hỗ trợ khách hang kiểm tra bảng lương, báo tăng báo giảm lao động cho cơ quan bảo hiểm/ Support client to check payroll, increase or decrease employee for insurance office

- Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tang và quyết toán thuế cho doanh nghiệp/ Prepare quarterly, monthly Financial Statements, PIT declaration, VAT declaration, CIT finalization declaration for companies.

Kiểm toán / Audit:

- Tham gia hỗ trợ nhóm kiểm toán để thực hiện kiểm toán cuối năm / Support audit team for the audit at the end of year.

Yêu cầu ứng viên

- Kinh nghiệm 1~ 2 năm

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng

- Sử dụng tốt Microsoft office và phần mềm kế toán misa, fast…(là một lợi thế)

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh/tiếng Hàn

Quyền lợi được hưởng

- Được hưởng lương cao và được nâng lương 1 năm 1 lần tùy theo năm lực và kinh nghiệm.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.


Việc làm gợi ý dành cho bạn