menu close

Mô tả công việc

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

· Có trách nhiệm biên soạn Giáo án, Giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với chuyên môn theo 

· Đảm bảo nội dung, thời lượng và chất lượng giảng dạy theo giáo trình và quy chế đào tạo.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

·  Đóng góp, xây dựng và phát triển nội dung, phương pháp đào tạo và các công việc liên quan

·  Định kỳ đánh giá hiệu quả trong và sau quá trình giảng dạy

Yêu cầu ứng viên

THÁI ĐỘ/ TINH THẦN HỢP TÁC

· Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

· Tinh thần cầu tiến và hợp tác cao.

· Tích cực trong suy nghĩ.

· Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Quyền lợi được hưởng

- Thưởng: Thưởng hiệu suất hoàn thành và thưởng vượt hiệu suất.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp nhiều cơ hội phát triển.

- Được các anh/chị đi trước hướng dẫn và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

- Các chính sách khác theo quy định của Luật Lao động và quy chế Công ty.

Việc làm gợi ý dành cho bạn