menu close

Mô tả công việc

 

Điều hành hoạt động, chủ động giải quyết công việc được phân công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Xây dựng và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác Hành chính của Công ty.

Operate activities, proactively handling assigned jobs under the functions and tasks.

Develop and urge the implementation of the program and Admin plan of the Company.

Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Công ty.

Management facilities, assets, means, equipment and working conditions of the Company.

Quản lý công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa trụ sở khối văn phòng Công ty.

Management basic construction and repair of the Company.

Quản lý và điều hành Tổ xe ô tô, Tổ phục vụ, … phục vụ công tác của lãnh đạo và CB-CNV của Công ty.

Management and operation the driver team, service team, serving the leaders and staff of the Company.

Quản lý công văn, tài liệu, con dấu và quản lý việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

Organize and manage documents, stamp and other administrative issues

Giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong phạm vi được giao

Ensure the hygiene, security, labor safety and fire prevention within the responsible areas.

Triển khai:  công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, hậu cần, đời sống của toàn bộ nhân viên.

Implementation: health care, logistics, life of all employees.

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác theo lĩnh vực được giao.

Synthesize and report on the performance of the work by assigned works.

Giáp sát các thủ tục xin visa / thẻ cư trú / giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Supervise the procedures for visa/residence card/work permit application for expatriates.

Tổ chức các sự kiện, hội nghị, cuộc họp, tiệc cuỗi năm, du lịch hằng năm, ...

To organize the events, conferences, meetings, year – end party, outing trip,…

Tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, công tác an sinh xã hội của Công ty và các chức năng pháp lý cơ bản

To organize the implementation of external relations, social security of Corporation and conduct the basic function of legal matters.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Other duties as assigned by line manager.

 

Yêu cầu ứng viên

Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán/Quản trị nhân lực/ hành chính/ Quản trị kinh doanh/ Luật hoặc tương đương.

University majoring in Finance - Accounting Human Resource Management / Business Administration / Law or equivalent.

Có thời gian làm việc thực tế 60 tháng trong lĩnh vực cùng chuyên môn hoặc tương đương.

Having 60 months  real-time working in the same professional field or equivalent.

Chăm chỉ, trung thực.

Quyền lợi được hưởng

- Tăng lương hàng năm
- Thưởng KPI, lương tháng 13, quà ngày sinh nhật, quà ngày lễ, Tết.
- Tham gia Bảo hiểm trên tổng mức lương và nhiều chế độ phúc lợi khác thuộc tập đoàn CJ
- Có xe đưa rước từ HCM 

Việc làm gợi ý dành cho bạn