menu close

Mô tả công việc

• Xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, quyết định những thay đổi dài hạn để đáp ứng đòi hỏi phát triển của Chi nhánh và thị trường tại khu vực kinh doanh. 
• Phát triển chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về chỉ tiêu kinh doanh được giao cho chi nhánh 
• Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Chi nhánh theo đúng pháp luật, Điều lệ Ngân hàng, Quy chế, Quy định, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, các Đơn vị liên quan tại Hội sở của Ngân hàng, cụ thể : 
  + Công tác quản lý, chỉ đạo kinh doanh 
  + Công tác quản lý, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự 
  + Công tác quản lý chi phí, hành chính 
  + Các công tác khác 
• Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh đối với mọi hoạt động của Chi nhánh 
• Báo cáo Tổng Giám đốc toàn bộ tình hình hoạt động của Chi nhánh các vấn đề nghiệp vụ và nhân sự phát sinh và đề xuất phương án giải quyết 
• Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai các quy định, quy trình công tác của Ngân hàng có liên quan đến hoạt động, nghiệp vụ của Ngân hàng 
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công trong từng thời kỳ 

Yêu cầu ứng viên

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính Kế toán hoặc các trường Kinh tế 
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm ngân hàng tại ngân hàng 
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Giám đốc chi nhánh tại địa bàn/khu vực
• Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt 
• Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của ngân hàng dành cho và môi trường kinh doanh tại khu vực 
• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt 

Quyền lợi được hưởng

  •  Mức lương cạnh tranh
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Cơ hội thăng tiến, đào tạo, ...
Việc làm gợi ý dành cho bạn