menu close

Mô tả công việc

cụ thể công việc bên em là sx bánh kẹo và phụ xe bốc hàng
Phụ bưng bê nhà hàng sẽ xó tiền bo thêm ngày 2-3 trăm
Công việc nhẹ nhàng yêu cầu chăm chỉ chịu khó có chí cầu tiến
Ko được dùng chất cấm khi làm việc ok ok

Yêu cầu công việc

Chăm chỉ chịu khó thật thà có trách nhiệm trong công việc
Chăm chỉ chịu khó thật thà có trách nhiệm trong công việc
Chăm chỉ chịu khó thật thà có trách nhiệm trong công việc
Chăm chỉ chịu khó thật thà có trách nhiệm trong công việc
Chăm chỉ chịu khó thật thà có trách nhiệm trong công việc

Quyền lợi được hưởng

Được đóng bảo hiểm và nuôi ăn ở ko mất tiền
Được đóng bảo hiểm và nuôi ăn ở ko mất tiền
Được đóng bảo hiểm và nuôi ăn ở ko mất tiền
Được đóng bảo hiểm và nuôi ăn ở ko mất tiền
Được đóng bảo hiểm và nuôi ăn ở ko mất tiền
Việc làm gợi ý dành cho bạn