menu close

Mô tả công việc

– Vận hành hệ thống trong môi trường Public Cloud Amazon Web Service và Azure

– Tiếp nhận các ticket từ hệ thống và xử lý sự cố để đảm bảo hệ thống chạy ổn định

– Khắc phục sự cố và thiết lập các môi trường AWS/Azure

– Báo cáo chất lượng dịch vụ theo định kỳ

Yêu cầu ứng viên

– Có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm vận hành trong môi trường AWS hoặc Azure

– Có kinh nghiệm vận hành Linux (Redhat, CentOS, Ubuntu)

– Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về các dịch vụ của AWS (EC2, S3 storage, SES, Lambda,…) hoặc Azure (Virtual Machine, AKS, Azure SQL,…)

– Có kiến thức hiểu biết về CI/CD như Jenkins hoặc tương đương

– Có kinh nghiệm về SQL và NoSQL như SQL, MySQL, Amazon DynamoDB.

– Có kinh nghiệm với các công cụ giám sát (Zabbix, Grafana, ELK …)

– Có kiến thức về mạng và giao thức mạng như TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP là một lợi thế

Quyền lợi được hưởng

– Lương cứng: 1000$ – 1500$ + thưởng KPIs cuối năm;

– Nghỉ cả ngày Thứ 7 – Chủ nhật;

– Có phần đào tạo đa dạng và cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức tưởng thưởng xứng đáng;

– Được đóng bảo hiểm và đầy đủ các chế độ cho người lao động khi là nhân viên chính thức

– Chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khoẻ cao cấp & khám SK định kỳ;

– Tham gia các hoạt động đào tạo phát triển chuyên môn/ kỹ năng, các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building, Year End Party…

Việc làm gợi ý dành cho bạn