menu close

Mô tả Công việc

 • Thực hiện công tác phỏng vấn, đánh giá, và chốt được bản chào ứng viên đúng yêu cầu của năng lực vi trí;
 • Xây dưng năng lực đánh giá và tuyển dụng nhân sự phù hợp yêu cầu chất lượng nguồn lực hoạt động kinh doanh các bộ phận của VNDIRECT;
 • Xây dựng chính sách tuyển dụng nhân sự và quy trình tuyển dụng đảm bảo trải nghiệm của ứng viên với VNDIRECT được thông suốt, tin cậy và minh bạch;
 • Tổng hợp đánh giá nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng của VNDIRECT đáp ứng được yêu cầu của các trục kinh doanh và vận hành;
 • Xây dựng hệ thống quản lý JDs – Khung năng lực vị trí và chỉ số đánh giá hiệu quả (PI) của từng vị trí.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tài chính, …
 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tuyển dụng/quản trị nhân sự, trong đó có 05 năm kinh nghiệm đánh giá tuyển dụng ứng viên.
 • Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc.
 • Có khả năng kết nối, tương tác đội ngũ và làm việc nhóm.
 • Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu và làm việc độc lập
 • Có thái độ tích cực đối với công việc, bản thân và đồng nghiệp.
 • Tính kỷ luật, tự chủ, tự giác trong công việc

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Việc làm gợi ý dành cho bạn