menu close

Mô tả Công việc

• Phối hợp tham gia khảo sát cùng team Triển khai
• Tham gia xây dựng bản đề xuất cải tiến quy trình khi áp dụng sản phẩm của công ty là phần mềm TMS (Phần mềm quản lý Vận tải)WMS (Phần mềm quản lý Kho).
• Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, giám sát và thực hiện triển khai dự án, đảm bảo dự án đạt đúng tiến độ được đề ra.
• Báo cáo tiến độ hàng tuần và khi có yêu cầu về tình hình dự án cho Trưởng bộ phận triển khai, phó phòng triển khai, Trưởng dự án...
• Đánh giá, báo cáo ngay về các rủi do ảnh hưởng tới tiến độ dự án.
• Thực hiện test các tính năng trước khi golive dự án (Internal test và UAT test).
• Chuẩn bị tài liệu đào tào, nội dung đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm WMS và TMS cho phía khách hàng và người dùng.
• Rà soát, thực hiện, hỗ trợ các công tác trước khi golive như: thu thập dữ liệu và set up dữ liệu trên hệ thống
• Cùng các phòng ban khác hỗ trợ xử lý các phát sinh liên quan tới hệ thống WMS và TMS trước, trong và sau khi Golive.
• Tham gia phối hợp duy trì, cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng và xây dựng sản phẩm và giải pháp phần mềm WMS và TMS của công ty.
Mục đích công việc:
• Thực hiện triển khai phần mềm WMS và TMS.
• Đảm bảo dự án triển khai phần mềm WMS và TMS thực hiện đúng tiến độ đặt ra.
• Đảm bảo khách hàng, người dùng hiểu và thao tác thành thục phần mềm WMS và TMS.
• Cải thiện quy trình vận hành của khách hàng sau khi áp dụng phần mền WMS và TMS nhằm cắt giảm chi phí, nguồn lực cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

• Tối thiểu tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên nghành: kinh tế, kỹ thuật, quản lý kinh doanh, vận tải, logistics, ngoại ngữ...
• Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.
• Có kiến thức nền tảng về hoạt động Kho bãi
• Kỹ năng quản lý sự thay đổi
• Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, quản lý dự án
• Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt
• Kỹ năng cải tiến quy trình, xử lý vấn đề, phản hồi khách hàng

Thông tin khác

  • Thời gian thử việc: 2 tháng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Thời gian làm việc: 8:30AM - 6:00PM, Thứ 2 - Thứ 7. Riêng thứ 7 (làm việc linh động)
Việc làm gợi ý dành cho bạn