menu close

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện lập ngân sách, dự báo dòng tiền và các báo cáo quản trị;

- Lập và rà soát ngân sách hàng tháng, quý, giữa niên độ và hàng năm so với báo cáo thực tế;

- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn và dài hạn;

- Giám sát và tư vấn việc thực hiện Kế hoạch tài chính của các Ban ngành/Khối/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của HĐQT;

- Giám sát việc theo dõi quản lý và điều phối việc sử dụng nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn;

- Giám sát việc phối hợp với Ban kế toán theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Ban /Ngành/Khối/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của HĐQT.

- Thực hiện các chức năng khác khi được lãnh đạo Ban, lãnh đạo Công ty giao.

- Các nhiệm vụ được bổ sung/điều chỉnh từng giai đoạn tùy theo nhu cầu công việc.

Yêu cầu ứng viên

- Độ tuổi: dưới 35

- Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Tài chính – Kế Toán

- Kinh nghiệm: Trên 05 năm

- Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá

- Chứng chỉ liên quan: tài chính, kế toán

- Kiến thức liên quan: kế toán, luật, tài chính, ngân hàng, chứng khoán

- Các tố chất cần thiết: trung thực, có tính bảo mật, nhiệt huyết.

Quyền lợi

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Việc làm gợi ý dành cho bạn