menu close

Mô tả công việc

Tư vấn các giải pháp về Quản trị doanh nghiệp, Quản trị tài chính – Thuế - Pháp lý, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Hệ thống thông tin doanh nghiệp cho các Công ty khách hàng:

- Tư vấn và hỗ trợ triển khai các giải pháp Quản trị Doanh nghiệp hiệu quả, nâng cao năng suất lao động.

- Tư vấn và hỗ trợ triển khai các giải pháp Quản trị tài chính – Thuế - Pháp lý, tối ưu hóa dòng tiền, chi phí, cung cấp các giải pháp về vốn, hạn chế rủi ro Thuế và Pháp lý.

- Tư vấn và hỗ trợ triển khai Hệ thống kiểm soát nội bộ, Hệ thống thông tin doanh nghiệp một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Doanh nghiệp khách hàng.

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

- Tư vấn thiết kế mô hình quản trị doanh nghiệp (10%)

- Tư vấn điều chỉnh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp (5%)

- Các yêu cầu khác về tái cấu trúc doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng (5%)

- Tư vấn, hỗ trợ triển khai các phương án tài chính, dòng tiền (5%)

- Tư vấn các giải pháp tối ưu hóa Chi phí, Thuế theo yêu cầu khách hàng. (10%)

- Tư vấn xây dựng hệ thống Kế toán, bao gồm các công tác luân chuyển và lưu trữ chứng từ, hệ thống phần mềm kế toán, hoạch định chi phí, sổ sách Kế toán để phù hợp với các Quy định Nhà nước và yêu cầu của Khách hàng. (10%)

- Tư vấn và hỗ trợ các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro về Pháp lý, hỗ trợ bổ sung, xem xét, đánh giá tình trạng pháp lý hiện tại của Doanh nghiệp bao gồm cả Pháp lý doanh nghiệp và Pháp lý dự án. (10%)

- Các yêu cầu khác về tài chính, thuế, pháp lý theo yêu cầu của khách hàng.(5%)

- Đánh giá và tư vấn cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro doanh nghiệp (10%)

- Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ thông qua việc thiết kế các chốt chặn kiểm soát, đánh giá quy trình, quy định và hệ thống thông tin doanh nghiệp, đánh giá sự phù hợp của nhân sự phụ trách các chốt chặn kiểm soát tại Công ty khách hàng. (10%)

- Các yêu cầu khác về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. (10%)

- Đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc (5%)

- Học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ công việc (5%)

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp, sáng kiến/cải tiến nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đơn vi. 

- Đảm bảo các đơn vị thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Yêu cầu ứng viên

- Trình độ học vấn:  Đại Học trở lên ·

- Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng ·

- Trình độ ngoại ngữ: giao tiếp ·

- Các học vấn khác cần cho ngành nghề (ưu tiên, không bắt buộc): chứng chỉ nghề nghiệp CIA, ACCA, CPA, CFA

- Số năm kinh nghiệm liên quan: ít nhất 01 năm ·

- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: không yêu cầu

- Kiến thức:  Quản trị doanh nghiệp · Quản trị tài chính doanh nghiệp · Quản trị rủi ro doanh nghiệp · Hệ thống kiểm soát nội bộ · Pháp lý doanh nghiệp cơ bản

- Kỹ năng · Kỹ năng công việc: phân tích, đánh giá, kết luận, nhạy bén với các vấn đề mới nổi ·

- Kỹ năng mềm: thuyết trình, phỏng vấn, thương thảo, thuyết phục

- Yêu cầu khác · Thành thạo vi tính văn phòng (trình độ B trở lên), tư duy đổi mới công nghệ, sử dụng hiệu quả các ứng dụng văn phòng

Quyền lợi được hưởng

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.(8h00 - 17h30)

Việc làm gợi ý dành cho bạn