menu close

Mô tả công việc

I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC :

- Trực tiếp tham gia vào quá trình tìm kiếm, khai thác & tiếp cận tư vấn khách hàng.

- Hỗ trợ thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng sau.

II. TRÁCH NHIỆM:

1. Tiếp nhận thông tin sơ bộ về nhu cầu khách hàng, thông qua cấp trên, đối tác, phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn khác.

2. Thực hiện các công tác chuẩn bị hồ sơ tham dự thầu

3. Nghiên cứu triển khai các dự án mới

4. Đào tạo nhân sự mới

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ học vấn / chuyên môn:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tìm kiếm & khai thác khách hàng

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

- Kỹ năng thương lượng đàm phán

- Kỹ năng thuyết trình

3. Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản & quản lý vận hành là một lợi thế.

Quyền lợi

- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp của công ty bao gồm: Đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao.

- Nhận mức lương cơ bản theo quy chế nhân viên chính thức của công ty qua các thời kỳ.

- Tham gia tư vấn toàn bộ sản phẩm công ty khai thác về cho khối kinh doanh.

- Nhận hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh, hoàn thành công việc theo quy chế.

- Có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý tại công ty thông qua chương trình đào tạo quản lý nguồn.

- Được đi du lịch hàng năm & tham gia đầy đủ các chương trình BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.

Việc làm gợi ý dành cho bạn