menu close

Mô tả Công việc

 • Nghiệp vụ liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư, điều chỉnh chấp thuận đầu tư/chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật và phù hợp chủ trương công ty.
 • Triển khai thực hiện các hồ sơ nghiệp vụ liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án theo quy định pháp luật và phù hợp chủ trương công ty.
 • Triển khai thực hiện các hồ sơ nghiệp vụ liên quan đến công tác thông báo đủ điều kiện bán hàng nhằm đảm bảo pháp lý dự án khi thực hiện ký hợp đồng mua bán với khách hàng.
 • Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư, điều chỉnh chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án, hồ sơ thông báo đủ điều kiện bán hàng của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tiến độ được giao.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng đại học chuyên ngành Luật / BĐS hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên làm trong ngành bất động sản.
 • Am hiểu về các thủ tục nhà nước liên quan thủ tục chấp thuận đầu tư, giấy phép đầu tư, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án.
 • Am hiểu về thị trường bất động sản, thông tin giá thị trường các khu vực dự án.
 • Kiến thức về pháp lý và qui định nhà nước về lĩnh vực Bất động sản

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Việc làm gợi ý dành cho bạn