menu close

Mô tả Công việc

Phân tích báo cáo kết quả hiệu suất thực hiện

 • Thêm dữ liệu từ các nguồn (DW) cho phân tích kết quả hiệu suất thu hồi nợ theo yêu cầu từ các cấp quản lý
 • Thực hiện các phân tích phân phúc theo danh sách phân loại nợ
 • Cung cấp dữ liệu để kiểm tra hoặc thực hiện các mô phỏng cho đề xuất/chính sách/chương trình mới
 • Dự báo tỷ lệ chuyển đổi nhóm nợ theo tuần/tháng

Vận Hành

 • Theo dõi và kiểm soát chính sách thưởng, mức chi trả thực và chỉ tiêu đặt ra
 • Thực hiện chạy thử nghiệm tính hiệu quả của chính sách hoặc các thực hiện mới
 • Theo dõi kiểm soát các thử nghiệm để thấy được tính hiệu quả của bất kỳ thay đổi được triển một cách kịp thời

Lập báo cáo

 • Cung cấp báo cáo kết quả hiệu quả Xử Lý Tín Dụng tuần/tháng
 • Đảm bảo các hoạt động vận hành tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt

Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực liên quan
 • Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành Toán, Thống Kê, Ngân Hàng, Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh là một lợi thế
 • Tiếng anh trung cấp
 • Giao tiếp tốt
 • Kỹ năng phân tích và tư duy logic
 • Sử dụng ứng dụng văn phòng thành thạo Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, SQL) 

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Việc làm gợi ý dành cho bạn