menu close
Mô tả công việc

- Làm báo cáo tuần, bản tin, báo cáo liên quan mảng Môi trường
- Giám sát thực tế tại các site về công tác môi trường
- Đề xuất, giám sát thực hiện kế hoạch VBLQ về Môi trường
- Thực hiện soạn thảo, chỉnh sửa, cải tiến, tham mưu ban hành các VBLQ về mảng Môi trường
- Thực hiện các mục trong ESAP nhà đầu tư liên quan đến mảng HSE
- Theo dõi, thúc đẩy tiến độ, tổng hợp hồ sơ liên quan đến ESAP mảng E&S
- Làm các báo cáo liên quan mảng Môi trường hàng tháng, hàng quý, năm báo cáo cho công ty
- Hỗ trợ chuyên môn các BU liên quan công tác quản lý môi trường: tham mưu giải quyết sự vụ, triển khai luật mới
- Tham mưu, theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện các kế hoạch cải tiến, khắc phục liên quan mảng HSE
- Lập kế hoạch đánh chéo và tham gia đánh giá chéo ĐVTV, tổ chức họp phản biện.

Yêu cầu công việc

- Khả năng giao tiếp tốt
- Thuyết trình tốt

Quyền lợi được hưởng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Việc làm gợi ý dành cho bạn