menu close

Mô tả Công việc

1. Hỗ trợ hoạt động kinh doanh

 • Hỗ trợ Giám đốc KHĐC/TPKHĐC/CV PTKD KHĐCTC trong công việc phá triển kinh doanh, bán chéo sản phẩm dịch vụ mới với các KHĐCTC thông qua việc xác định, lập danh sách khách hàng tiềm năng để tiếp cận khai thác mới;
 • Hỗ trợ công việc tìm hiểu thông tin và đánh giá về khả năng hợp tác kinh doanh với các khách hàng, hỗ trợ công việc giấy tờ như thu thập hồ sơ, soạn thảo các tờ trình, báo cáo đề xuất kinh doanh theo định hướng của Giám đốc khối;
 • Hỗ trợ cấp quản lý khối, phòng trong việc theo dõi kết quả hợp tác kinh doanh với các khách hàng thông qua việc lập các báo cáo khách hàng, báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh với khách hàng, báo cáo tổng quan hợp tác với khách hàng;
 • Hỗ trợ Giám đốc KHĐCTC nhận biết các cơ hội, rủi ro kịp thời trong công việc kinh doanh;
 • Các công việc khác nhằm tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động từ nhóm khách hàng hỗ trợ;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

2. Hỗ trợ quản trị danh mục khách hàng (Client Admin)

 • Quản lý hồ sơ khách hàng hiện hữu, khách hàng tiểm năng, lưu file, cập nhật hồ sơ, thông tin khách hàng lên các hệ thống quản lý khách hàng của Công ty;
 • Theo dõi tình trạng khách hàng, thu thập, tổng hợp số liệu liên quan đến khách hàng, lập báo cáo khách hàng;
 • Thực hiện các công tác liên quan đến chắm sóc, đối ngoại, duy trì quan hệ khách hàng.

3. Tự đào tạo và phát triển bản thân

 • Tham gia các chương trình đào tạo bắt buộc do Công ty tổ chức;
 • Đề xuất tham gia các khóa học để phục vụ công việc;
 • Tự đào tạo, phát triển bản thân để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu công việc.

4. Trách nhiệm báo cáo và tuân thủ

 • Báo cáo công việc nhiệm vụ được giao cho cấp Trưởng phòng, Giám đốc KHĐCTC

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm 

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quỹ,…có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp, khách hàng định chế tài chính. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nguồn vốn, khách hàng tổ chức, đầu tư, khách hàng doanh nghiệp
 • Có hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, chứng khoán, quỹ

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Việc làm gợi ý dành cho bạn