menu close

Mô tả công việc

1. Tham gia thiết kế, xây dựng các chính sách đãi ngộ, chương trình trải nghiệm nhân viên của CMC Corp và Tập đoàn
 • Tham gia đánh giá, rà soát chính sách lương, thưởng, đãi ngộ theo các quy định chính sách nhân sự tại Công ty, tuân thủ khung chính sách của Tập đoàn, phù hợp với đặc thù của Công ty
 • Đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đãi ngộ (quy chế/khung lương, thưởng, phúc lợi, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc/KPIs,...), các chính sách khuyến khích người lao động làm việc.
 • Tham gia tư vấn, sửa đổi, bổ sung các chính sách đãi ngộ (quy chế/khung lương, thưởng, phúc lợi, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc/KPIs,…) đặc thù, phù hợp với từng Công ty thành viên (CTTV)
 • Tham gia xây dựng quy trình, chương trình trải nghiệm nhân viên tại CMC Corp và hướng dẫn CTTV xây dựng và thực hiện.
 2. Thực hiện các dịch vụ nhân sự tại CMC Corp
 • Thủ tục Nhân sự: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thủ tục nhân sự (bên ngoài và trên hệ thống SuccessFactors), bao gồm các mảng việc
- Tiếp nhận nhân sự mới, ký kết HĐLĐ, giải quyết thôi việc, thanh lý HĐLĐ, ..
- Quản lý hồ sơ CBNV (HĐLĐ, thủ tục điều chuyển, bổ nhiệm/miễn nhiệm/khen thưởng/kỷ luật…)
- Tính toán và chi trả lương, thưởng, Phúc lợi
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, bảo hiểm sức khỏe CMC Care, ..
 • Quan hệ Lao động:
 - Tổ chức tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách, nội quy lao động; xử lý các vấn đề quản lý lao động, quan hệ lao động, khiếu nại, kỷ luật lao động theo quy định của Pháp luật.
 - Nhận diện các rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động quản trị nhân sự
 • Dữ liệu Nhân sự: Tổ chức quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu nhân sự và thực hiện các báo cáo nhân sự theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Tập đoàn/Công ty.
 • Triển khai/ tham gia triển khai, kiểm soát việc đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng, quý, năm và đề xuất các giải pháp cải tiến.
 • Triển khai/ tham gia triển khai các chương trình trải nghiệm nhân viên.
 • Duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng trong quản lý lao động (theo ủy quyền của Trưởng bộ phận).
3. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho CTTV trong việc thực hiện các chính sách đãi ngộ chung của Tập đoàn
4. Tham gia các dự án nhân sự cấp Tập đoàn theo phân công của Trưởng bộ phận
5. Thực hiện công tác báo cáo
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu

Yêu cầu ứng viên

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Nhân sự, Quản lý lao động, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan khác
 • Kiến thức Luật lao động, Luật BHXH, Có kiến thức, hiểu biết về mô hình đãi ngộ tổng thế (Total Reward)
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Thành thạo kỹ năng excel
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong mảng C&B
 • Ưu tiên từng làm công tác C&B trong đơn vị về CNTT, viễn thông, phần mềm có tối thiểu 100 nhân sự
 • Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm/ hệ thống quản trị nhân sự
 • Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao với công việc

Quyền lợi được hưởng

 • Gói thu nhập năm hấp dẫn
 • Thưởng hiệu quả công việc cá nhân - tập thể, hiệu quả kinh doanh Tập đoàn
 • Các chính sách phúc lợi tuân thủ luật Lao động hiện hành + chế độ đãi ngộ riêng của Tập đoàn
 • Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân tại Tập đoàn lớn, đa ngành, với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng
 • Văn hóa doanh nghiệp trẻ với rất nhiều hoạt động Đoàn thể hấp dẫn...
 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính, Thứ 2 – Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 & CN và các ngày Lễ Tết theo quy định chung)
Việc làm gợi ý dành cho bạn