menu close

Mô tả công việc

1. Thực hiện cung cấp dịch vụ Tư vấn chào bán, Tư vấn niêm yết và các đại lý, dịch vụ khác về trái phiếu cho các khách hàng Định chế tài chính:

 • Nắm bắt được nhu cầu phát hành trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng của khách hàng Định chế tài chính và tư vẫn cấu trúc giao dịch trái phiếu phù hợp.
 • Phối hợp với các bộ phận Hỗ trợ nguồn vốn, Pháp chế, Nghiệp vụ đảm bảo giao dịch thực hiện theo đúng chất lượng và tiến độ cam kết với khách hàng.

2. Thực hiện các giao dịch mua/bán Trái phiếu (Trái phiếu chính phủ, trái phiếu tổ chức tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp) với các Định chế tài chính (NHTM, CTCK, Công ty QLQ,..) theo yêu cầu của các đơn vị nội bộ (Phòng Kinh doanh trái phiếu, phòng Kinh doanh tiền tệ, Công ty quản lý quỹ,..)

3. Xây dựng và phát triển quan hệ giao dịch trái phiếu với đối tác Định chế tài chính

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác Định chế tài chính trên thị trường trái phiếu, thiết lập hạn mức giao dịch trái phiếu của các Định chế tài chính cho VNDIRECT.
 • Tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động tập thể của thị trường trái phiếu (các hội thảo, hội nghị, tham gia ý kiến với các văn bản pháp lý)

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
 • Ưu tiên tốt nghiệp loại giỏi, có chứng chỉ CFA/FRM

2. Kinh nghiệm

 • 3-5 năm kinh nghiệm tại các vị trí trong các định chế tài chính (NHTM, CTCK, QLQ, Bảo Hiểm..)

3. Ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh, IELTS: tối thiểu 6.0, TOELF: tối thiểu 70, TOEIC: tối thiểu 800

Quyền lợi được hưởng

 • Thu nhập cạnh tranh (bao gồm 13 tháng lương + thưởng lễ, tết + thưởng hiệu quả công việc, kinh doanh hàng năm);
 • Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu trong 2 tháng đầu tiên; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm
 • Môi trường làm việc thân thiện, đồng hành phát triển, đề cao ý tưởng sáng tạo.
 • Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
 • Được đào tạo, chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán
Việc làm gợi ý dành cho bạn