menu close
0.0 radio_button_unchecked radio_button_unchecked radio_button_unchecked radio_button_unchecked radio_button_unchecked

Với phương châm “Thay đổi cách nghĩ và Cảm Nhận” của mình. Từng thành viên của TAA Corp. luôn làm việc và thực hành kim chỉ nam của công ty với thái độ tích cực “Luôn chọn hướng đi mới táo bạo để tạo ra sản phẩm với lòng trung thực, sáng tạo và tháo vát!” cùng với năm cam kết với khách hàng và chính mình: Chất Lượng/Công Nghệ/Đổi Mới/Sự Hài Lòng của Khách Hàng/ Cùng Thành Công.

Chất lượng:
Cam kết chính của chúng tôi là cung cấp các giải pháp công nghệ bằng chất lượng tốt nhất trong tất cả các dự án mà chúng tôi thực hiện. Với những trải nghiệm phương pháp kinh doanh và phương pháp xây dựng giải pháp có cấu trúc, chúng tôi đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn và sản phẩm mang tính hiệu quả cao.

Hành động vì sự hài lòng của khách hàng là thước đo thái độ làm việc của từng cá nhân trong công ty.

Tìm kiếm và ứng dụng những công nghệ hữu ích mới mang lại cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao, có tính bền vững.

Tạo ra các sản phẩm tinh tế, thực tiễn và đổi mới nhưng thẩm thấu được văn hoá lịch sử có tính hướng thiện để mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương.

Đóng góp cho cộng đồng bằng nổ lực tạo ra các sản phẩm hữu ích có giá trị nhân văn cao và có tính giáo dục