menu close
0.0 radio_button_unchecked radio_button_unchecked radio_button_unchecked radio_button_unchecked radio_button_unchecked

HTV3 được thành lập bởi Ban Biên tập các kênh truyền hình số và cáp - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) và bắt đầu phát sóng thử nghiệm từ ngày 1 tháng 10 năm 2003.[1] Đến tháng 6 năm 2006 thời lượng phát sóng kênh là 24 giờ mỗi ngày. Tháng 12 năm 2007, một số chương trình của Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt (TVM Corp.) được phát thử nghiệm trên kênh.[12] Ngày 1 tháng 6 năm 2008, HTV chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt phát triển kênh với các chương trình nước ngoài có mua bản quyền.[13] Tháng 8 năm 2010 hàng loạt chương trình phát sóng trên kênh bị ngừng phát sóng do không đúng giấy phép.[14] Cuối năm 2013Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép HTV3 trở thành kênh dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng[15] và tháng 3 năm 2014 có diện mạo mới.[16] Năm 2015, Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Thiếu Nhi (TTN Media) tiếp quản kênh.[17] Năm 2017, Công ty Cổ phần Truyền thông Purpose (Purpose Media) thay thế TTN Media quản lý kênh.[18] Tháng 7 năm 2018, kênh tổ chức kỷ niệm 10 năm lên sóng trong vai trò là kênh xã hội hóa.[19